NaPALMně 2018: Tématická

Zadání

Řešení

  • Tajenka HAMOUN

    Postup řešení