Matrix: Kytice: Intimní klingonština

Zadání

Nápověda

Řešení

  • Tajenka další stnoviště je na zastávce cholupický vrch

    Postup řešení

    Šifra používá písmeno Ch. V úvahu přichází tedy mimo jiné Morseova abeceda. První část před dvojtečkou odhadneme jako “DALSI STANOVISTE”. Pokud se podíváme na morseovkový zápis a grafickou podobu odhadnuté tajenky zapsanou versálkami, zjistíme korespondenci: puntík znamená půlkroužkový oblouček a čárka znamená čáru. Graficky tedy odhadneme jednotlivé znaky. Tento systém sice není bijekcí, nicméně řada nejednoznačností se dá odhadnout.