Matrix: Kytice: Kartičky

Zadání

Nápověda

Řešení

  • Tajenka Žalmanova zeď u schodů

    Postup řešení

    Kartičky rozstříháme a popíšeme braillovými znaky (na což navádí rozměr 2×3 a převrácenost některých písmen). Braillové znaky pak na sebe přikládáme tak, aby do sebe zcela “zapadly”, tzn. lícovaly vždy plná pole s prázdnými, např. A proti W, R proti K apod. Po složení kartiček do jednoho sloupce čteme z jedné strany tajenku.