Matrix: Kytice: Slova ve čtvercích

Zadání

Nápověda

Řešení

  • Tajenka nad lesem, nad údolím

    Postup řešení

    Každé slovo v šifře lze doplnit alespoň jednou ze směrových předpon před / nad / za (zá) / pod. Pokud ke každému slovu v příslušném směru vyznačíme tyto validní kombinace, dostáváme v Braillovu písmu slova LES a UDOLI.
    Dva velké puntíky v šifře podle obdobného principu pomohou s interpretací tajenky: (křížení ulic) Nad lesem a Nad údolím.