Matrix: Šifrovačky: Příklady

Zadání

Nápověda

  • 2 + 2 = 2 x 2

Řešení

  • Tajenka ZAHRADKYJZODLEGII

    Postup řešení

    Otočíme rovnítka po směru či proti směru hodinových ručiček do správné polohy a spolu s nimi o stejný úhel otočíme i všechny ostatní znaménka na pravé i levé straně každého řádku. Tím se ze znaménka plus stane znaménko krát atp. Spočítáme pravou i levou stranu každého řádku a zjistíme, že vycházejí stejné výsledky. Výsledky převedené na písmena dávají tajenku.