Matrix: Šifrovačky: Vysírací

Zadání

Nápověda

  • Velké listy bývají na dlouhých větvích.

Řešení

  • Tajenka střelnice Hubertus

    Postup řešení

    Na začátku grafu lze číst Milí účastníci šifrovací hry Matrix, v tomto grafu se nachází poloha dalšího stanoviště. Slova jsou v grafu uspořádána tak, že každé slovo v textu je spojeno s tolikátým slovem dále v textu, kolik má samo písmen. Např. v první větě je slovo ‘Milí’ spojeno se slovem ‘Matrix’, protože ‘Milí’ má 4 písmena a ‘Matrix’ je 4. slovo za slovem ‘Milí’. Uspořádáním slov z grafu zpět do textu vyjde popis cesty.