Matrix: Šifrovačky: Kocovina

Zadání

Nápověda

Řešení

  • Tajenka Markéta I

    Postup řešení

    Příběh je aluzí Odysseových cest. Věty, které obsahují zvýrazněná slova, odkazují na některou z postav Trojské války nebo následných Odysseových dobrodružství. Věta má stejný počet slov jako postava písmen, písmena odpovídající zvýrazněným pozicím tvoří tajenku.

  • textová
  • znalostní