Matrix: Šifrovačky: Křen

Zadání

Nápověda

  • Už vychází Slunce, óóó, zavřeme oči a pozdravme zemi dotykem!

Řešení

  • Tajenka Asuán

    Postup řešení

    Červená kolečka nahrazující v zadání písmeno “o” mohou připomínat japonskou vlajku. V tomto kontextu rozšíříme legendu: “třetí největší město” je “japonské třetí největší město”; “třešeň” je “japonská třešeň” atd.
    Vycházející slova vepíšeme do připravených polí po slabikách (všechna jsou trojslabičná) a pole obsahující písmeno “o” interpretujeme jako body v Braillovu písmu.