Matrix: Kytice: Romantická

Zadání

Nápověda

Řešení

  • Tajenka nádrž Libuš

    Postup řešení

    V šifře se prolínají dva texty: vyprávění myslivce Fraňka o Viktorce z Babičky a organizátorský text.
    V organizátorském textu vytváří interpunkce linie, které jsou tvořeny buď ze samých teček, ze samých čárek, nebo se tato dvě znaménka střídají. Interpretujeme je jako čárkovanou a čerchovanou čáru, tedy pokyn pro vnitřní a vnější ohyb. Tečkovanou čáru interpretujeme jako stříhání, na což navádí i text. Provedeme-li správně prostřihy a sklady, získáme text o Viktorce v celku a můžeme číst plastickou tajenku NÁDRŽ LIBUŠ.