Matrix: Šifrovačky: Klingonština

Zadání

Nápověda

  • Lubisz nasze litery?

Řešení

  • Tajenka ARBESOVO NAM, KROVI VPRAVO OD SOCHY

    Postup řešení

    Jednotlivá použitá písmena mají tvar chlívečků polského kříže, počet opakování udává polohu v daném segmentu.