Matrix: Šifrovačky: Logická úloha

Zadání

Řešení

  • Tajenka 312112

    Postup řešení

    Viz obrázek