Matrix: Kytice: Testík

Zadání

Nápověda

Řešení

  • Tajenka Dostojevského

    Postup řešení

    Úvodní věta nám říká, že se jedná o test. V testu se správné odpovědi většinou kroužkují a špatné škrtají. Doplnit se tedy má odpověď „kroužkujte“, či „šktrtněte“. Postavy jsou kladné a záporné. Záporné postavy přeškrtneme, kladné zakroužkujeme. Seznam postav tvoří pole 9×9, tedy 3×3 polí 3×3. V těchto polích 3×3 jsou po našem zakroužkování a škrtání odehrané piškvorkové minisouboje. Čteme začáteční písmena výherních pozic, ve kterých se skrývá mezitajenka: Z FINALE REKURZI URCI TRI VITEZE. Zahrajeme tedy finále ve velkém poli 3×3, vítěz malého pole určí, jestli zapsat kroužek či kolečko. Vítězi jsou kolečka, na pozici 3, 5 a 7. Rekurzivně teď hledáme tři vítěze z původního seznamu postav. Vezmeme třetí hru a z ní třetí postavu, patou hru a z ní patou postavu, sedmou hru a z ní sedmou postavu. To, co postavy spojuje interpretujeme jako řešení a už víme, kam se máme vydat.