Matrix: Šifrovačky: Hymna

Zadání

Nápověda

Řešení

  • Tajenka KAPALIN

    Postup řešení

    Ve zvukovém souboru se prolínají dvě písničky: Hymna TMOU! a Svítí slunce nad hlavou. Každé 4 takty je slyšet zvuk cinknutí psacího stroje na konci řádku. Tajenku dostaneme graficky obarvením světlých a tmavých taktů.