Matrix: Šifrovačky: Cancoury

Zadání

Nápověda

  • Proč jsi to důležité vyřezal a zahodil a zbytek jen zohýbal?

Řešení

  • Tajenka MOST U RYBNIKA POD METREM

    Postup řešení

    Šifra simuluje situaci, kdy autor vyřezal písmena tajenky z papíru, jehož líc byl bílý a rub černý. Následně písmena zahodil, původní papír položil na bílý podklad a veškeré “přečuhující” části ohnul, jak to šlo. Výstřižky (samostatné kusy papíru, které nebyly součástí žádného písmene) otočil rubem vzhůru a vrátil na původní místo.