NaPALMně 2018: Kostky

Zadání

Řešení

  • Tajenka Lopata

    Postup řešení