Matrix: Šifrovačky: Jelito

Zadání

Nápověda

  • Viděli jste někdy valchu?

Řešení

  • Tajenka ORTEN a obrázek motýla

    Postup řešení

    Šifra obsahuje dva vzájemně se prolínající texty převedené do ASCII artu. Autorské řešení je složit z šifry harmoniku tak, aby na pravé straně vznikla vždy postupně světlající čára. Potom uvidíme dvě části řešení: text ORTEN a obrázek motýla.