Matrix: Šifrovačky: Osmisměrka

Zadání

Nápověda

Řešení

  • Tajenka PPVIZERKA

    Postup řešení

    Nejprve podle legendy vyluštíme osmisměrku. Vychází tajenka “Přemysl Otakar II.”, což byl “král železný a zlatý”.
    Každé z vyškrtaných slov se pojí s jedním z těchto přídavných jmen (např. “železná lady”, “zlatá horečka” atd.). Tajenku čteme z těch písmen, která patří do “železného” i “zlatého” slova zároveň.

  • osmisměrka