Matrix: Kytice: Vrcholová

Zadání

Nápověda

Řešení

 • Tajenka zvoňice Modřany hřbitovňí zdi roh

  Postup řešení

  Šifra reprezentuje měkké, tvrdé a obojetné souhlásky. Objekty měkkých souhlásek jsou na obyčejném papíru, objekty tvrdých na čtvrtce, obojetné jsou rozpůlené na oba papíry. Vystřihneme je obojetné slepíme. Podle počty vrcholů objektu označíme objekt souhláskou (např. měkký čtverec = 4. písmeno z měkkých souhlásek = Ř).
  Šestice malých kroužků má dvojí funkci:

  • Tmavé (1) vs. šedé (0) ohraničení můžeme interpretovat jako binární čísla 1-17. Všimneme si, že každé takové číslo (s výjimkou právě čísel 1 a 17) se v šifře vyskytuje dvakrát. Objekty podle nich tedy můžeme seřadit.
  • V každé šestici má maximálně jeden kroužek šedou výplň. Pokud kroužkům postupně přiřadíme české samohlásky (A, E, I, O, U, Y), můžete je do řetězu mezi některé objekty vepsat.
   Čtením souhlásek a samohlásek ve správném pořadí dostáváme tajenku.