Matrix: Šifrovačky: Morse tabulka

Zadání

Nápověda

  • Vyměním lupíneček v sobotu. A ty?

Řešení

  • Tajenka LAVKANASEVERODKAKOSOVY

    Postup řešení

    Sloupců je 26. Ignorujeme-li písmena v zadání, můžeme každý sloupec teček a čárek interpretovat jako písmeno v morseovce. Všimneme si, že takto sepsaná písmena jsou unikátní od A do Z a definují tak substituci mezi písmenem v morseovce a pořadím sloupce. Substituci aplikujeme na písmena v zadání a čteme tajenku.