Matrix: Šifrovačky: Ruce

Zadání

Nápověda

  • Vařila myšička kašičku...

Řešení

  • Tajenka TUSAROVATRIATRICET

    Postup řešení

    Jednotlivé čáry svým tvarem představují věštecké čáry na dlani: ŽIVOT, OSUD, HLAVA a SRDCE. Tato slova podél každé čáry vepíšeme a vybíráme písmenko na pozici malé ručičky. Takto čteme tajenku.