NaPALMně 2018: Mozkoviště

Zadání

Řešení

  • Tajenka Hodnost

    Postup řešení