Matrix: Kytice: Německá

Zadání

Nápověda

Řešení

  • Tajenka dětské hřiště dvě stě metrů západně od západního konce ulice Soukupova

    Postup řešení

    Text je psaný jednoduchou němčinou, některá slova však byla z češtiny přeložena po doslovných částech: např. před-po-na = Vor-nach-auf, na-lézt = auf-klettern.