Matrix: Šifrovačky: Čtvereček

Zadání

Nápověda

Řešení

  • Tajenka ve stromu na kruháči na vrchmezí

    Postup řešení

    Šifra obsahuje rámeček s 4 očíslovanými dírkami a 36 řádků postupu. Všimneme si, že první sloupeček obsahuje 27 písmenek a 9 čtverečkových znaků, druhý sloupeček čísla 1-4 a třetí sloupeček čísla 1-3. Navíc v posledním řádku číselná instrukce chybí. Jedná se tedy o zápis předchodu z předchozího znaku na znak další. Můžeme tedy do rámečku zapsat písmenko z prvního sloupečku a následně s rámečkem otočíme tak, že do dírky podle druhého sloupečku vsuneme špendlík a otočíme o jeden, dva nebo tři kvadranty podle sloupečku třetího ve směru hodinových ručiček (stejným směrem jsou očíslované i dírky). Pokud tohle provedeme postupně se všemi 36 řádky, vždy poskočíme na prázdné políčko a nakonec dostáváme tabulku 6×6. Zde si všimneme, že 9 čtverečkových znaků padlo na mřížkové pozice (nepřekrývají se při rotaci tabulky), a tak otáčením mřížky můžeme číst tajenku.