NaPALMně 2018: GT Sudoku

Zadání

Řešení

  • Tajenka 245129362

    Postup řešení