Matrix: Šifrovačky: Had

Zadání

Nápověda

Řešení

  • Tajenka NAPASECE

    Postup řešení

    Představíme si, že zadání podle šedých čar rozstříháme a podle černých čar s protáhneme nit s uzlíky. Uchopením a roztažením krajních tyček získáme tajenku.