Matrix: Kytice: Reproduktory

Zadání

Nápověda

Řešení

 • Tajenka cholupickí vrch zastáfka

  Postup řešení

  Obrázky znázorňují jednotlivé rysy postačující k rozlišení artikulace vybraných českých samohlásek (první tři řádky) a souhlásek (druhé tři řádky).
  Samohlásky:

  • přední – střední – zadní,
  • otevřené – polootevřené – zavřené,
  • krátké – dlouhé.
   Souhlásky:
  • bilabiální (obouretné) – labiodentální (retozubné) – alveolární (předodásňové) – velární (zadopatrové),
  • explozívní – úžinové – afrikáty – vibranty – aproximanty,
  • znělé – neznělé.
   Čísla pod obrázky značí jednotlivé hlásky tajenky, přičemž jedno číslo se vždy pojí právě se třemi těmito rysy. Např. č. 2 – zadní polootevřená krátká samohláska je [o].
   Postupně tak dostáváme tajenku [xolupit͡ski:vrxzasta:fka], tedy Cholupický vrch zastávka.