Civilizace 2018: Knihovna

Zadání

Nápověda

Řešení

  • Postup řešení

    V knihovně se vyskytují knihy označené čísly 1–26. V katalogu jsou dvojice čísel, kde první dosahuje hodnot 1–6 a druhé 1–26. Počet polic v knihovně je 6, což nás navádí k tomu, že každé položce v katalogu přiřadíme jednu knihu.
    Pokud si v katalogu převedeme druhé číslo na písmeno, po sloupcích můžeme číst mezitajenku VYSKA JE ZNACENA RIMSKY TLOUSTKA MA DVE HODNOTY.
    První část mezitajenky nás navádí k tomu se podívat na vysoké knihy v knihovně a použít na ně římská čísla. Pokud si tyto knihy vyznačíme, na každé polici nám vykreslí římské číslo v rozmezí 1–6. Takže máme již očíslování polic. Tím pádem již můžeme každé položce z katalogu přiřadit právě jednu knihu.
    Druhá část mezitajenky nás navádí na binárku, která je určená tloušťkou knih. Tlusté knize tedy přiřadíme 1 a tenké 0. Následně po řádcích v katalogu čteme binárku a vyjde nám heslo RADIATOR.