Civilizace 2018: Státy

Zadání

Nápověda

Řešení

  • Postup řešení

    šimneme si, že v šifře se vyskytují geografické údaje o 12 státech Evropy z šifrovacích pomůcek (stát, hlavní město, Rozloha, Obyvatel). Pro každý stát navíc platí, že všechny čtyři body leží na kružnici, která má dokonce celočíselný průměr. Navíc platí, že bod START leží na jedné z kružnic.
    Posune-li se bod na druhý konec průměru této kružnice, zjistíme, že se nachází v průsečíku s další kružnicí. Takto můžeme po průměrech projít celkem přes sedm kružnic.
    Převedeme-li délky jejich průměrů (tj. průměry) na písmena, čteme KODPLUH. Řešením je tedy slovo PLUH.